Producenci

Złote Myśli | Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora | Dom Wydawniczy Elipsa | Edipresse Polska | Elipsa | Instytut Zachodni | Oficyna Wydawnicza ASPRA | Wyd.Adam Marszałek | Wydawnictwo Adam Marszałek | Książka i Wiedza | Księży Młyn | Nortom | Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk | WAW | Wydawnictwo Naukowe UMK | LexisNexis | Ad oculos | Anagram | Austeria | Biuro Literackie | DIECEZJALNE | Filia | Forma | Forma Wydawnictwo | Instytut Mikołowski | Iskry | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | mamiko | MG | Nowy Świat |